Apropå sekularisering… T ex http://www.svd.se/sekulariseringen-en-del-av-kristendomen/om/kultur:under-strecket

Jag har alltid tänkt att religion var den första samhällsbildningen i form av lagar mm, som sen har utvecklats. Religion kunde genom mytbildningsfunktion, sprida kunskap om t ex praktiska saker som då när det inte fanns internet, skulle ta lång tid att förmedla. Därför är sekularisering naturlig – även om det har tagit lite tid. 😉

Det verkligt intressant är att det idag sker det omvända. Religion som formar samhälle utifrån en redan existerande samhällsbildning. Jag tror att det är något som inte riktigt förstås för vad det är.
Det skrivs om ”omvänd” utveckling i kunskap/samhälle i Mellanöstern. Men om detta är ”fel utgångspunkt” – så är ”problemlösningen” också fel…? Kanske.