1974 tågluffade jag.

På den tiden fanns ju varken uppkoppling eller mobiler. Minns att jag tänkte att om det händer något som verkligen är viktigt så kommer jag att få reda på det, trots frånvaro av TV-nyheter och tidningar.

Och jovisst. Cypernkrisen nådde mig.

Idag så dränkts vi inte bara i… nyheter – utan i en aldrig sinande ström av info, åsikter, detaljerade diskussioner om detaljer. Skogen blir allt tätare, och inte bara mängden träd ökar i superkvadrat med sig själv; de blir fler och fler sorter. Men skog är det ju ändå?

Många lever i sin mobil idag – i ett eller annat sorts nyhetsflöde. Men egentligen så är det väl inte annorlunda än 1974? Mer än att alla ser fler träd numera? Och inte så mycket skog?