Göra rätt för sig, har fått en nygammal betydelse. Sverige – som många andra – har mest interna lån, om jag förstått det rätt.
Det jag undrar över – och nog grekerna också, på sitt sätt – är hur man kan bygga ett samhälle på en lånesituation?
Pengar som temporärt bytesmedel för arbete – has gone a long way till att mest vara något som numera ofta har med tankemässig produktivitet att göra. Varav den ursprungliga jag-tanken – är lika stark som den vetenskapliga. Fortfarande.
Samhället ligger väl lite efter i det fallet – ”jag-tanken” är nog mest klädd i kejsarens nya kläder 😉 Så jag-tanken är väl fortfarande egentligen det intressanta?