Valet mellan vhf och beta gjordes inte pga av kvalitet, utan på grund av marknadsföring

Tänkvärt?