Den med kungar, krig, årtal och vinningar – av olika sorter. Var nog inte så dum ändå?

Om man bara kompletterat det hela med antagna samhälleliga förhållande och skeenden – istället för att i princip ersätta det som faktiskt är den enda fakta som finns att tillgå, med ständigt föränderliga nutida tolkningar av historien.

Ja, då hade nog 60-70-talsmedvetandet också stått sig lite bättre? 😉