Minns ni 6-8 skivor bröd om dagen? Och den margarinsponsrade forskningen om att smör är farligt? Rapporterna duggar allt tätare med åren. Och forskningen är alltmer kopplad till industrin…

Idag har vi knappt ”råd” med någon oberoende forskning längre – undrar hur det blev så? För det påminner mig lite om hur det är att vara fattig – att t ex inte har råd att köpa busskort för en månad i ”slutet på lönen”, utan bara för biljett för dagen… och alla vet ju att det är pengar i sjön.

Och om man omsätter det tänkandet till lite längre tidsrymder och mindre på personlig ekonomi – så hamnar man kanske lite mer i ett intresse för detta? Och då är det lätt att börja tänka på historia av alla de slag, både kortare och speciellt längre. Med längre, menar jag då till den tiden människan blev odlare. 😉

http://ettsotareblod.se/