Jag förstår.. att det fanns språk som bara talades av några hundra pers och som var helt olika från grannarna. Allt detta är egentligen ofattbart och borde bankas in som grundkurs för alla inom kommunikation på ett eller annat sätt

www.adlibris.com

För länge sedan fanns inte det svenska språket. Nu finns det, men en gång i fram…