När jag nyss var ute och fyllde på min fågelrestaurang, så såg jag att bladknopparna på syrenen bara väntar på att slå ut!

Hela denna vinter – och nog lite under förra också – så har jag tänkt att jag måste gå ut och ta foton av syrens knoppar som alltid börjar växa redan i november/december. Och lägga upp som loggbild, för att få fler att öppna ögonen för allt som händer i naturen under vinterhalvåret. Det är  fantastisk!

För det (naturen) handlar också om allas vår överlevnad – vilket ofta glöms bort i cybertider – och sen är det dessutom för mig en otroligt talade parallell till samhällets skeenden… Med lite långsiktighet i det historiska bagaget, så ter sig saker ofta mycket mer glädjande än det gör just-för-dagen i info/veta allt-som-händer-samhället…

Jag tänker också på de som är yngre, som inte levt i en tillvaro då man lite suktade efter de nyheter som  skapades lika långsamt som förmedlandet. -89 med murens fall, var väl en ”milstolpe”. Och numera är det svårt att se skogen för bara trä’n i infofloden…

Det jag funderar på, är att när hela världen numera är inte bara inom fax-avstånd 🙂 – som nyss var ett … ”genombrott” –  så är samhället inte mer ringar från dess minsta beståndsdel familjen. Det är en koloss som rör sig efter hittills okända mönster. Kanske.