För femti’elfte gången i ordningen…

Att man i Sverige ska behöva samla in pengar för vår natur. Det borde vara en självklarhet och något vi har mer än råd med!
Insamling av pengar borde bara behöva gå till Wateraid, WWF, Läkare utan gränser, etc etc. Inte till vår egen natur…

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/stod-oss/radda-skogen-som-finns-kvar