Varför skrivs det inte om arten människa? (Eller jag har bara missat det, helt enkelt?)

Om att det t ex kanske behövs alla sorterna – dvs, de som vill ha makt, de som vill skaffa sig och förmedla kunskap, de som utmanar och bryter tabun, de som vårdar, etc. – för att arten ska fortleva. Om man tänker tillbaks/läser historia*, så syns ju ett tydligt mönster.

Det verkar, enligt mitt tycke, vara lite obalans i proportionerna idag… men kanske det är som med mina fåglar? När det finns mat tillräckligt utan alltför mycket jobb**, så rubbas balansen och tillvaron blir lite upp-och-ner? Sociala regler skrivs om, och det orsakar lite kaos innan man har fått kläm på det nya regelverket. Få se hur det sätter sig.

*och biologi

**kampen för överlevnad, har förflyttats från hitta mat till…?