I hela mitt liv, så har jag trott att jag varit en del i en kedja. Och den kedjan syntes mycket tydligt för mig.
Men nu försvann den, alldeles precis nyss. Historie/an förlorade sig i nuet på allvar till sist.