Danmark – Skåne.
Man börjar se olikheterna, nu i it-tidens tid.
Danmark, Norge, Sverige – lika olika inbördes, som afrikanska stammar kanske?

Surprise, surprise… då?
”Same interests makes friendships”, har jag hört. Men nära boplats ger inte givet identiskt samhälle; man delar natur och klimat men utvecklas olika. Eftersom man inte hade ens telefoner… 😀

Då kan man börja förstå att skillnaderna inom samma samhällen även i Europa, kanske är precis lika vitt skilda som mellan t ex afrikanska stammar. Men bara om man tolkar de afrikansk olikheter, enligt eget… filter?

I nuet kanske mest återigen återstår att sluta sparka på hundar för överlevnad, men nu i mental mening. Det möjligtvis diversifierade europeiska 1900-talet var alldeles nyss; nu är internationaliseringen ounviklig.
När har politikerna – dvs de ideologiska ledarna – kläm på det?

Otroligt intressant utveckling. Jag är optimist, och tror att det kommer att gå bra.
Även om det ser lite illa ut just nu.