Jag ”bjöd in” många till detta på FB. För mig handlar det inte om det gamla tröttsamma – i mitt tycke avdankade vänster/höger – utan om något betydligt mer intressant i nuet. Just att se förbi vänster/höger idag, och se var vi är i dagens samhälle.

Att vinstintressen alltid styrt och befrämjat människans utveckling, är väl odiskutabelt. Det viktiga är väl hur vinstintressena ser ut, i förhållande till det samhälle de… verkar i? Och detta tål väl att diskuteras:

https://www.facebook.com/events/179786258837248/?notif_t=plan_user_invited