När jag läste vidare, så på nästa sida stod detta:

”Bushmännen blev snart mycket tillgivna, utom en enda liten karl. Han uppförde sig så illa att Bleek en dag frågade de andra bushmännen varför denna man var så besvärlig, när de andra var snälla och hjälpsamma.

– Å, vet ni inte det? ropade de häpna. Han uppfostrades ju av européer.”