När jag läser om myror på nätet, så förstår jag deras avgörande roll i den ekologiska kedjan.

Men ”mina myror” har bott och gnagt på murbruket i huset, mer än vad som är ekologiskt hållbart – inbillar jag mig. För jag inbillar mig också, att myror är lika glada för att bo och ”verka” på andra ställen än i ”människohus”? Jag undrar över varför de är så envetna? Anticimex tyckte att de gjorde sitt ”utrota-myrorna-jobb, något år innan jag flyttade hit. Men myrorna har bara okuvligt kommit tillbaks. ”Älskar” de kanske mig, för att jag är en människa som älskar naturen?

Jag återerövrade mitt sovrum. För en natt. Dammsög upp alla myror jag sprutat ihjäl. Och sov som en ängel! Men på morgonen, hade de börjat krypa upp igen. Så jag var ånyo ”utkörd”…

Jag har  läst att myror utgör 25 vikt-% av världens däggdjur, men jag tycks ha mer än min beskärda del – även inräknat 30-35 kilo katt och 100 kilo rådjur. Räknar myrorna då kanske också med vattensorkar, igelkottar och alla fåglarna? Tycks mig så…