Det enkla är det svåra, heter det ju. Det enkla alltid enkelt.; bara vägen är svår. Och det kan ju få en att fundera. På Tårtkalaset t ex.

Kanske har de som förr tyckte att sådant var svårt (socialkritisk konst t ex…) – eller kanske t o m har tyckte att det var skitdumt – numera har införlivat det, till vad som är enkelt?

Inte då bara i att bry sig om och förstå det som händer i världen, utan även att förstå de tidigare okonventionella medlen. Som ju i och med det, har blivit av med de allra sista okonventionella gnuttorna.

Eller åtminstone i den form de hade rätt nyligen. Innan det accepterandes av omvärlden – ja, t o m med förlänts äran av att det högsta epitetet för dagen – att bli kommersiellt gångbart… 😉