Forskningen håller på att komma ikapp verkligheten, till slut. I alla fall – ett första staplande steg.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-livet-pa-landet-bra-for-hjarnan