Ränder tar lång tid för att förändra. Det nedärvda livstankesättet låter inte rucka på sig så där över en natt…

Läste någon gång på 90-talet, att någon skrivit sin doktorsavhandling om just detta – ränderna.

Exemplet var Skåne. Att Skåne var unikt i världen för annekterade områden, genom att på ”bara” 300 år ha blivit 50% svenskt.

Exemplet ger möjligheter till tankespår i många olika ämnen… 

T ex att Rysslands spurt i olika uppgångar och fall under det senaste århundradet, lite är same-same. Att Rysslands ränder är precis som alla andras – dvs långa. Även om nutidens sett att se på det, idag kanske missar ”historiens gång”/dvs saknas.