En gång i tiden tänkte jag mig tvärvetenskap.
Men på 70-talet ”fanns” det inte… inom utbildningsramens förståelse (ungefär).
Så jag fortsatte med det jag som en slump hamnat inom, i väntan-på-att-veta-vad-jag-egentligen-ville göra – grafisk design och därmed också marknadsföring.
Inte jättestor skillnad egentligen.
I detalj – gigantiskt. I sak – minimal…?