Det är märkligt det där – med att samhället i omedveten tanke lever med så mycket från förr; att dået råder mer än vad om syns.
Det gör ju att människor inte vet varför de gör ”vad de gör”… när info-kedjan är bruten till dået, så famlar man.