Demokrati är helt OK väl?
Bara vilken sorts? Olika typer av utövande inte bara finns, utan har framför allt funnits. För betydligt mindre än 100 år sedan, så gällde inte en man/en röst i Sverige. I USA gäller det fortfarande, alla har inte rösträtt. Dvs frågan om vem som ska få bestämma, är också en demokratisk fråga… 😉