Är blir så ävla trött på all icke-diskussion.
Prata om det viktiga- vad kunskap är, eller vad man vill att det är. Inte om vad samhället – vi alla har ”gjort” den till en frånvaro, alltså snarare berövar oss från en del… Är någon intresserad av återerövring? 🙂