Skola, dagis osv.

Frånvarande föräldrar var såklart vanligt förr också.

Men samhället som trädde in var familjärt/nära/samma – skola/samhälle idag är något annat och går inte att jämföra som ”funktion” som i det ”lilla” samhälle från nyss.

Försöker man sig på det – då jämför man inte ens äpplen med päron – utan försöker nog mest släta över/säga att nutiden är som mest nysset.

Dumt. För då blir ju diskussionerna och resonemangsbaserade diton, grundade på helt fel premisser.

Kanske ett försök till ”idyll”, likt vi känner igen från en rätt nyligen upplevt samhällsförsök i ett land nära oss…