Amerikansk är idag mycket bra, tycker jag.
Förr klagades det ofta, men idag är väl de enda berättigade klagomålet att TV-serier har tagit över filmens roll.
Bröderna Cohen har börjat med TV-serier, lästa jag nyss.
Så det att film bara berättar om en enskild företeelse, gentemot att en TV-serie kan skildra ett pågående skeende, är väl det intressanta idag.
En typ av statement kontra… en annan typ av statement?
Vilken typ av statement, är up-to-date nu? 😉