Jag är inte för eller emot EU – det är en oundviklighet.