Traditioner. Är de på gott eller ont?
Tja, det beror väl på vilka de är?
Tradition är en funktion – inte något i sig som kan sägas vara det ena eller andra.
Som vind – blåser den från väst eller syd?
Vana, är den bra eller dålig; är den kanske bara en vana utan att vara sig varken bra eller dålig?
Men vanor förändras då tiden för ändras; traditioner något långsammare.
Varför – vad är skillnaden?
Är det vad som förorsakat dem – att traditioner ofta har ett ursprung i en tidigare samhällsbildningsmoral, och sitter lite djupare? Är lite äldre än den politiska diton.
Vete katten…