Next Google fick jag nyhetsmejl om – ja, ja…  Själv är jag rätt ointresserad av ”the next google” 😉 Big ideas of tomorrow, kommer kanske att se rätt annorlunda ut än dagens föreställning om detta?

Om allt fortsätter som vanligt – då är dagens ”heros”, snabbt morgondagens by-gones… 😉