Får jag säga något dumt?

Att jag tror att en hel del av dagens homosexualitet handlar om en socialt tidsbunden narcissism?

Om man går tillbaks till Rom och Grekland, så handlade det väl mest just om att vara överens i tänkande – inte om ”rå sex” dvs kåthet, fortplantning osv.

Utan lite mer ”vi grabbar”? 😉

Enklare liv ibland? Kanske just bara som avkoppling gentemot den egentliga vardagen? Eller som övning, likt mina pojkkattor övande i sina kattpojktonår?

Inte därmed sagt att det gäller alls alla, men det är nog ett ”samhällsfenomen” värt att fundera på?