Mina katt- och fågelfunderingar, framstår för mig själv ofta i efterhand som människometaforer… Djur är vi allihopa kanske?

”Vildkatten får mat, men han får inte komma in. Funkar inte riktigt – vi är överens där.
Men han har ett bo i garaget. Som han för tillfället inte bor i så ofta – det är ju mars! :-)”