När jag börjar tänka att det inte spelar så stor roll, om jag inte tagit hand om en av mina gjutjärnsstekpannor – då inser jag att även jag börjar bli nutidsdum.
Hur var det nu med dumhet, kämpa och gudarna?