EU-diskussionerna idag är intressanta. De frågor som diskuterades vid EUs bildande och Sveriges röstning, är glömda. Snabbare ”bortglömdhet” får man leta efter!

För lite är det nog så, att ett par decennier har försvunnit när världen blev digitaliserad; fast inte så konstigt egentligen att nyss-nuet inte finns med – det hade inte nått status av ”historia” ännu.

Det var nog ett par intressanta decennier som hamnade mellan stolarna…