För den som ständigt förundras och glädjs åt det skriva – av böcker som säkert har rensat ut från biblioteken och bränts sedan länge – är just det ”gamla” skrivna nuet.

Ingen skriver så vackert och riktigt om idag, som t ex van der Post. Hellers tankar om Tyskland i början av I denna tidens smala näs, är skarpare än det mesta som skrivs numera.

Idag är det alltför ”enkelt”. Det som skrivs handlar om karriär på ett eller annat sätt – inte om vad som är på riktigt – livet.