Någon skrev om att det inte var religionskrig – det som pågår.

Det är religionskrig i den mån att religionen är förtecken.
Krig om makt, är alltid krig om makt.
Det intressanta väl är hur krig om makt uppstår; vad makt är.
Eller kanske allra mest intressant – vad är makt egentligen?