Man kan se mycket genom metaforer. Speciellt genom de allra enklaste.

Mina dagsmetaforer är alltid mina katter och fåglar. Kanske många människor tycker att det är strunt, men jag vidhåller att gruppbeteende ofta är sig rätt likt, oavsett art. Om man nu inte tänker på sniglar, fästingar och… myror.
Fast myrorna verkar ändå vara förbundna människan, i sitt samhällsbyggande.

Undrar om fästingarna kanske också är det? På sitt sätt. Kan se paralleller lite här och var faktiskt.