Så länge som det bara handlar om att du köper det du ändå skulle köpa.

Mat t ex.