Funderar på det med vad som är vackert.

Jag tittar på en sf-kreation på youtube och förundras. Och kommer att tänka på Nils, som jag var med om att anställa på den reklambyrån jag jobbade på under 90-talet. Jag visste att han hade bra grundläggande kunskaper, då han gått samma utbildning som jag. 🙂 Men sen upphörde likheterna.

Nils hobby var 3D-program – något som var i sin linda i slutet på 90-talet, och han var mycket bra på det/hängiven. Vad jag sen hörde, så började han senare arbeta för ett spelprogramsföretag.

Det jag egentligen vill säga är att oavsett om form förändras med teknisk utveckling – vilket gör att min… layout-kunskap på ett sätt snart kanske hamnar i ett tidsgalleri tillsammans med Gutenberg m fl – så handlar det ändå alltid om ytor och proportioner. Inte om möjligheten till att skapa effekter.

För när jag tittar på denna filmen – så är det just ytor och proportioner som gör den vacker. Grunden för alla formgivare – oavsett om de jobbar med film, trycksaker, arkitektur – men även med ord, tanke etc… Kanske.

https://www.youtube.com/watch?v=SwosBCiCA3c