Ska de vuxna leva med i barnen liv, eller barnen i de vuxnas dito?

Den ”antingen-eller-frågan” verkar vara internationellt gångbar just nu – nuets gränsöverskridande fokus, oavsett kultur. Så vi lever kanske in en mer homogen värld än vad som synes?