Tanken är nog att allt är sig lika. Egentligen.
Förledandet av ”massorna” är nog sig rätt lika, oavsett tilltron på nuets ”framåtanda” – oavsett vänster/höger och liknande definitioner från nyss.
Först när alla förstår att den skyddande trögheten i samhällsutvecklingen är viktig, så får sådant som SD o dy, sin förklaring.
Och utan förklaring/förståelse – ja, då pågår ”blindheten” – som säkert har sin funktion den med. För de kortsiktiga…

PS.Älskar att vara luddig. Eller är jag bara lat?