Fast jag är oumbärlig i viss mån.

Fick nyss ett erbjudande på GroupOn. Jo, jag prenumererr” på dito.Dels händer det att jag köper något, dels är det en intressant infokälla om nuet just nu. Det alldeles mycket ”förvirrande” nuet.

Tänk att det ska vara så svårt att se verkligheten; den är ju samma som alltid, oavsett kosmetik. Och när ska insikten om ens egen umbärlighet bli mode? Kanske aldrig, men dess konsekvens? Är nog redan här. På gott eller ont? Nog på gott. Eller oundvikligt snarare.