Jag önskar att jag levde i en lugnare tidsålder. I ett lugnare liv. Då det var enklare att se svart och vitt. Då det vore enklare att bara leva och låta leva…